Let's sell things better !!

Zo ga je om met overlast in appartementsgebouwen

Zo ga je om met overlast in appartementsgebouwen

Nieuw wettelijk kader


Een wettelijke regeling heeft lang op zich laten wachten, maar recent heeft de wetgever daarin verandering gebracht. Het nieuwe goederenrecht, dat officieel van kracht is gegaan op 1 september 2021, omvat o.a. een grotendeels nieuwe en meer uitgebreide wettelijke regeling inzake burenhinder. Iets waar de syndicus vrij vaak mee geconfronteerd wordt, maar waar er nooit echt een wettelijk kader rond was. Tot nu.

Het algemeen principe blijft dat iedere eigenaar recht heeft op het volledige gebruik en het genot van zijn eigendom. Daarbij moet die er wel voor zorgen dat die geen overmatige hinder veroorzaakt die niet in verhouding staat tot de normale ongemakken die kunnen voortvloeien uit het nabuurschap. Een wenende baby valt bijvoorbeeld onder de normale ongemakken. Een bakkerij die later werd omgebouwd tot discotheek is bovenmatige hinder.

Om van “bovenmatige burenhinder” te kunnen spreken moet er dus een overschrijding van de toegelaten ongemakken zijn. De nieuwe wet voorziet in een aantal omstandigheden om dit te bepalen: het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder, de eerste ingebruikneming of de publieke bestemming van het onroerend goed van waaruit de hinder wordt veroorzaakt zijn er enkele van.