Let's sell things better !!

Het ASBEST-attest

Het ASBEST-attest

Asbestattest betekent nieuwe informatieplicht bij verkoop


Aan het nieuwe asbestattest wordt een informatieplicht bij verkoop gekoppeld. Die zal gelden voor elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. Tegen 2032 zal iedere eigenaar van een gebouw, gebouwd voor 2001 over een asbestattest moeten beschikken.

Hoe ziet het asbestattest eruit?

Het asbestattest is een verkorte neerslag van een asbestinventaris, die wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. Concreet wordt eerst nagaan of er al dan niet een nog geldige asbestinventaris aanwezig is. Indien er een asbestinventaris aanwezig is, zal OVAM het asbestattest eenvoudig uit de OVAM-databank kunnen genereren. Indien er geen asbestinventaris aanwezig is, dan zal er eerst nog een asbestdeskundige ter plaatse moeten komen om een asbestinventaris op te maken. De deskundige zal vervolgens zijn opmetingen ingeven in een OVAM-databank. Uit de databank van asbestinventarisgegevens zal dan een attest kunnen gegenereerd worden.

Guy Philips

Zaakvoerder
BIV: 512.219